سیاست فرهنگی و الگوی ارائه گزارش
58 بازدید
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نقش: مصحح
سال نشر: 1378
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی