روش نظام مند تولید و تدوین موضوعات تحقیقاتی
59 بازدید
ناشر: سازمان مديريت صنعتی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی