رهبری اجتماعی
61 بازدید
ناشر: سازمان مديريت صنعتی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1377
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی