الگوی مدیریت شبکه ای سازوکار نهادینه شدن عدالت در الگوی پیشرت اسلامی ایرانی
75 بازدید
محل نشر: دومین همایش الگوی اسلامی ایرانی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی