ضرورت بازاندیشی جایگاه دولت در مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
59 بازدید
محل نشر: فصلنامه تخصصی نامه دولت اسلامی، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، ش2
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی