مدیریت اسلامی
54 بازدید
محل نشر: فصلنامه بینا، مرکز مطالعات بازرسی و کنترل س.م.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی