مفهوم شناسی و اصول مهندسی فرهنگ
59 بازدید
محل نشر: همایش ملی مهندسی فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی