پایگاه اجتماعی تکنولوژی
59 بازدید
محل نشر: مجله توسعه تکنولوژی، ش 5
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی