تحلیل تکنولوژی از منظر معرفت شناسی تکاملی
65 بازدید
محل نشر: مجله توسعه تکنولوژی، ش1
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی