کوچک سازی صنایع بزرگ گامی در جهت افزایش تولید
57 بازدید
محل نشر: هفته نامه گسترش صنعت 31/4
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی