جامعه شناسی: روند شکل گیری اصناف و تحول سازمان صنفی در ایران
115 بازدید
محل نشر: رسانه » زمستان 1376 - شماره 32 (8 صفحه - از 62 تا 69)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی