مشارکت اجتماعی؛ وسیله یا هدف توسعه
66 بازدید
محل نشر: اطلاعات سیاسی - اقتصادی » مهر و آبان 1375 - شماره 109 و 110 (10 صفحه - از 54)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی